Palvelukuvaus

Palvelumme sisältävät kokonaisuuden aina vaatimusmäärittelystä ja prosessikehityksestä ratkaisun käyttöönottoon ja käyttäjätukeen. Seuraavassa on kuvattu Odoo projektin vaiheita ja palveluita. Laajemman Odoo toimituspaketin käyttöönotto sisältää useampia tehtävävaiheita. Olemme tuotteistaneet kaikki toimitusmallimme.

Odoo text and image block

Alkukartoitus  

Odoo käyttöönottoprojekti aloitetaan kartoittamalla asiakkaan tärkeimpiä kehitystarpeita, eli mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Samalla käydään lävitse asiakkaan nykytila ja olemassaolevat ratkaisut. Alkukartoituksen pohjalta voimme tehdä alustavan tarjouksen ratkaisusta. Täytä kysely yrityksesi toiminnanohjauksen nykytilasta ja tarpeista tästä

Pilotointi  

Alkukartoituksen jälkeen luodaan asiakasinstanssi Odoo -palvelimelle ja laitetaan "virrat päälle". Tässä vaiheessa voidaan myös tuoda mahdolliset perustiedot muista järjestelmistä tai jos tietoja on vähän, voidaan ne syöttää käsin Odoo -tietokantaan. Samalla asiakkaan pääkäyttäjä tutustuu sovelluksen käyttöliittymään ja voi tehdä huomioita muutostarpeista. Nopean toimituksen päätavoite on kuitenkin, että ratkaisua ei "ylisoviteta" asiakkaan tarpeeseen, vaan käyttöönotto tehdään ketterästi pyrkien käyttämään jo hyväksitodettuja työnkulkuja (80/20 sääntö) ja sovitukset pidetään minimissä.

Koulutus  

Pilottivaiheessa pidetään pääkäyttäjäkoulutus yhdessä toimittajan kanssa. Kun pilottiratkaisu siirretään tuotantoon, pidetään loppu-käyttäjäkoulutus, jossa kaikki Odoo käyttäjät pääsevät tutustumaan ratkaisuun. Yleensä käyttöönottovaiheessa loppukäyttäjiltä tulee vielä joitakin muutostarpeita, mutta tärkeintä on, että uuden ohjelmiston käyttö aloitetaan heti.

Käyttöönotto  

Käyttöönotto tuotantoon tehdään, kun asiakas ja toimittaja yhdessä toteavat, että pilottiratkaisua on riittävästi testattu ja se voidaan ottaa laajempaan käyttöön. Tässä vaiheessa luodaan käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet kaikille Odoo -käyttäjille. Tärkeätä on, että järjestelmän käyttö aloitetaan heti, jotta ihmiset tottuvat uuteen työkaluun ja uusiin työtapoihin. Aluksi ratkaisu voi jäykistää työntekijöiden totuttuja toimintatapoja, mutta toisaalta se lisää yhtenäisiä prosesseja. 

Asiakaspalvelu ja ylläpito  

Tavoitteemme on pitää pilvipalvelu käyttökunnossa 24/7, lukuunottamatta etukäteen ilmoitettuja lyhyitä huolto/päivityskatkoksia. Ylläpitopalveluumme sisältyy myös palvelinten valvonta (kuormitusaste), tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi, joka mahdollistaa tietokannan palautuksen aikaisempaan tilaan. Asiakastuki on avoinna arkisin klo 8-17 (sähköposti, puhelin). Muusta tuesta sovitaan erikseen.

Ulkoistuspalvelu  

Voimme myös päivittää Odoo järjestelmän tietoja asiakkaan puolesta (esim. CRM), jos asiakkaalla on tarvetta ottaa Odoo ratkaisu käyttöön heti, mutta ei aikaa kouluttautua Odoo toimintoihin riittävästi. Tällaisia tilanteita ovat esim. uuden projektin käynnistysvaihe, jossa asiakkaan kaikki resurssit ovat sidottuina asiakasprojektiin eikä asiakkaalla vielä ole toiminnanohjausta, mutta tarvetta sille on heti projektin alusta lähtien. Ulkoistuspalvelun työmäärä ja sisältö sovitaan tapauskohtaisesti. Kysy lisää!

Konsultointi  

Tarjoamme yrityksille myös 1-2 tunnin ilmaisen IT-kartoituspalvelun (nykytila/tavoitetila) sekä toiminnanohjauksen konsultointipalveluja, jos asiakkaalla jo on Odoo ratkaisu johon hän tarvitsee opastusta tai kehitystukea.