Odoo sisältää kaikki yrityksen tarvitsemat sovellukset!
Alla muutamia, joita voit ottaa käyttöön yksin tai täysin integroituina.

Asiakkuudenhallinta ja myynti

 

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Asiakkuudenhallinnalla ylläpidät asiakas- ja toimittajarekisteriä, sekä hallitset koko myyntiprosessin vihjeestä tarjoukseen. Järjestelmällä on helppo hoitaa asiakaskontaktointi sekä asiakkaaseen liittyvät tapaamiset, soitot ja muut myyntitoimet.

Kuvaa tai otsikkoa klikkaamalla saat lisätietoja.

Odoo - Sample 2 for three columns


Myynti ja laskutus

Täällä hoidat myyntitarjoukset, muunnat ne tilauksiksi ja edelleen myyntilaskuiksi jotka toimitat asiakkaalle sähköisesti. Kaikki asiakasmyynnit kirjautuvat asiakkaalle, joten voit helposti seurata mm. asiakkuuden euromääräistä kehittymistä.

Odoo - Sample 2 for three columns


Markkinointi

Täällä voit luoda ja lähettää massapostituksia halutulle kohderyhmälle asiakasrekisterisi sähköpostilistoista. Voit myös luoda uusia tapahtumia ja lähettää tapahtuma-kutsuja sekä seurata niiden kehittymistä. 

Henkilöstöhallinto

Odoo - Sample 1 for three columns

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnolla tehostat sisäistä ja ulkoista työntekijöiden hallintaa. Järjestelmä mahdollistaa tuntikirjaukset, poissaolojen ja loma-aikojen hallinnan sekä työsopimusten ja osaamisprofiilien ylläpidon ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin. Lisäksi voidaan hoitaa työntekijöiden kulukirjauksia ja jopa palkanlaskennan perustoiminnot (vaatii räätälöintiä).

Odoo - Sample 1 for three columns

Rekrytointi

Henkilöstöhallinnon yhtenä tärkeänä osana on rekrytointitoiminto, jolla varmistat oikean osaamisen yrityksessäsi. Voit käynnistää uuden rekrytointihaun suoraan yrityksen Odoo verkkosivuilla, jossa työnhakijat itse kirjaavat Odoo'seen haluamasi perustiedot ja voivat laittaa CV:n liitteeksi. Ei siis enää sähköpostirumbaa tai tietojen keräämistä erilaisista hakemuksista! Voit myös tehdä työhakemuksista koosteen ja käsitellä hakija-joukkoa luomassasi prosessissa.

Odoo - Sample 1 for three columns

Kyselyt

Vapaasti muokattavien kyselylomakkeiden avulla hallitset esimerkiksi oman henkilöstön parannusehdotukset ja asiakkaiden tai toimittajien tyytyväisyyskyselyt. Periaatteessa mielipidekysely voi liittyä mihin tahansa yrityksen toimintoon. Kyselystä saat yhteenvetoraportin, jolla voit ryhmitellä vastauksia tarkempaa analyysia varten. Ei siis enää tarvetta paperille ja kynälle!

Verkkosivut ja verkkokauppa

Odoo - Sample 2 for three columns 
Kotisivut (CMS)

Odoo kotisivukoneella voit nopeasti toteuttaa ja todella helposti päivittää perustason verkkosivuja. Nämäkin sivut on tehty Odoo CMS sovelluksella ilman koodaamista! Kotisivukoneeseen löytyy myös paljon eri teemapohjia. Kotisivujen päivittäminen ei voi olla tämän helpompaa!


Odoo - Sample 2 for three columns 
Verkkokauppa

Odoo sisältää helppokäyttöiset työkalut toimivan verkkokaupan luomiseen. Tuotteet ja niiden variaatiot sekä hinnat näkyvät automaattisesti verkkokaupan tuotesivuilla, kun olet luonut ne Odoon tuotehallinnassa. Myös eri valuutat ja hinnastot saadaan näkyviin. Verkkokaupasta on yhteys varastonhallintaan, jossa voit asettaa minimivarastosääntöjä, jotka luovat automaattisesti uusia osto- tai valmistustilauksia.

Projektinhallinta ja palvelut

Odoo - Sample 3 for three columns


Projektit ja asiantuntijapalvelut

Projektinhallinnalla keräät projektikohtaisen laskentatiedon muista osajärjestelmistä ja lasket projektikohtaisen katelaskelman. Odoo'lla voit hallita projekteihin ja sopimuksiin liittyvät henkilöt, tehtävät ja tuntikirjaukset. Voit myös seurata projektien edistymistä Lista-, Kanban- tai Gantt - näkymistä.

Odoo - Sample 2 for three columns 
Dokumentinhallinta

Odoo toimintoihin kuuluu myös dokumenttien hallinta. Näin yrityksen tärkeät dokumentit voidaan pitää keskitetysti palvelimella, johon kaikilla käyttöoikeudet omaavilla henkilöillä on pääsy. Näin dokumentit eivät enää sijaitse vain jonkun henkilökohtaisessa kannettavassa tietokoneessa. Dokumentinhallinnan osana on myös versionhallinta ja hyväksyntäprosessi.

Odoo - Sample 3 for three columns


Sopimukset

Sopimustenhallinnalla pidät sopimuksesi järjestyksessä ja kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla. Sopimuksen päättymisestä saat halutessasi vaikka sähköpostiviestin, joten ei enää unohduksia uusittavien sopimusten kanssa.

Logistiikka ja tuotanto

Varastonhallinta

Voit  hallita useita varastopaikkoja ja seurata tuotteita  erä- tai sarjanumerokohtaisesti sekä inventoida varastot yms. Varastonhallinta tukee eri arvostusmalleja kuten painotettu keskihankintahinta tai FIFO/LIFO. Voit myös asettaa automaattisia ajastimia, jotka perustuvat minimivarastosääntöihin tai osto/myyntitilauksiin.

Odoo - Sample 2 for three columns

Tuotanto

Täällä voit luoda suoraan myyntitilauksista uusia tuotantotilauksia. Odoo voi myös itse luoda uusia tuotantotilauksia tai ostotoimeksiantoja nykyisten varastosaldojen pohjalta (automatisoidut uudelleen-tilaussäännöt!). Tuotteet valmistetaan työmääräysten ja osaluetteloiden (BOM) pohjalta ja työpisteet sekä niiden reititys voidaan tehdä täysin halutusti.