Odoo 16 uusia ominaisuuksia

Julkaistu lokakuussa 2022

 

 

ODOO 16 julkaistiin lokakuussa Odoo päätapahtuman OXP2022 yhteydessä Brysselin messukeskuksessa, Belgiassa. Uusia toimintoja ja päivityksiä on taas melkoisesti, kuten on ollut tapana kerran vuodessa ilmestyvien pääversioiden yhteydessä. Alta voit lukea tärkeimmistä uusista ominaisuuksista. Näiden lisäksi pieniä parannuksia löytyy monista toiminnoista, mutta niiden listaaminen yhdessä blogissa olisi liian työlästä.

SUORITUSKYKY Aiemmissa Odoo 14 ja Odoo 15 versioissa oli melko vähän uusia sovelluksia ja suurimmat muutokset liittyivät suorituskyvyn parantamiseen sekä olemassa olevien sovellusten päivityksiin. Myös Odoo versio 16 optimoi suorituskykyä ja käyttäjäystävällisyyttä vielä entisestään. Lisäksi mukaan mahtuu yksi uusi sovelluskin!

TIETÄMYKSENHALLINTA (Uusi!)
Odoo 16 esittelee kokonaan uuden sovelluksen eli tietämyksenhallinnan. Tämä muistuttaa Wikiä (wikipedia), eli yhteisöllisesti muokattavaa sivustoa, johon yrityksen työntekijät voivat luoda sisältöä ja dokumentteja jaettavaksi toistensa kesken. Sovellus on erityisen hyödyllinen esim. "hiljaisen tiedon" (tieto, jota ei löydy yrityksen varsinaisesta dokumentaatiosta) kirjaamiseen yrityksen kaikkien työntekijöiden käyttöön.

KOTISIVUT

Odoo 16 uudistaa Odoossa jo aiemmin olleet kotisivujen luomisen ja hallinnan työkalut. Tästä versiosta lähtien sivuston hallintatyökaluja pystyy käyttämään samasta paikasta mistä löytyy myös visuaalinen muokkain. Lisäksi  tulossa on uusia työkaluja ja ominaisuuksia sivuston rakennuselementtien muokkaamiseksi.

Chatbot

Odoo tuo tarjolle mahdollisuuden kysyä chattibottia käyttävältä henkilöltä kysymyksiä ja tarjota monivalintavaihtoehtoja ja luoda näiden perusteella päätöspolkuja.

VERKKOKAUPPA

Odoo v16 verkkokauppa tukee nyt myös vuokraustoimintaa. Maksun vastaanottajia on lisätty maksuvaihtoehtojen laajentamiseksi. Myös asiakaspalautukset voidaan tehdä nyt suoraan verkkokaupan käyttölittymästä.

MARKKINOINTI

Sähköpostimarkkinointimoduuli päivittyy perusteellisesti. Jatkossa on mahdollista luoda sähköpostimarkkinoinnin käyttöön mallipohjia, jotka ottavat huomioon yleiset asetusmuutokset koskien kaikkia sähköpostimarkkinointiviestejä.

MYYNTI


Kupongit ja tarjoukset on yhdistetty yhdeksi alustaksi, ja niitä voi käyttää PoS (kassapääte)-, verkkokaupan ja vakiotilausten kautta. Myös käyttöliittymä on selkeämpi, koska aiemmin kuponkeja ja tarjouksia on käsitelty erillisinä toimintoina, mikä on tehnyt niiden käyttämisestä sekavaa. Nyt kuponkien ja tarjousohjelmien yhtenäinen alusta tekee määrittämisestä ja hallinnasta helppoa. Lisäksi Odoon aiemmasta versiosta puuttui eWallet, joka nyt sisältyy uuteen 16 versioon.


OSTOT

Tarjouspyyntökilpailu 
Uudessa versiossa on mahdollista lähettää sama tarjouspyyntö useille toimittajille ja  vertailla toimittajien tarjouksia keskenään.


Tuotteiden vastaanotto

Odoo uudistaa merkittävästi tuotteen vastaanottamisen statuksen esittämistä. Jatkossa tämä on nähtävillä suoraan, kun tarkastellaan osto- tai myyntitilausta.


TALOUSHALLINTO

Täsmäytykset

Uusi pankkitilien täsmäytystoiminto mahdollistaa pankkitietojen tuomisen Odoo'seen. Lisäksi on myös parempi tuki usealle valuutalle.

Omaisuudenhallinta

Myös omaisuudenhallintaan on uusia parannettuja ominaisuuksia.


Kirjanpito

Odoon kirjanpitomoduuli on paljon nopeampi ja tehokkaampi uusien ominaisuuksien ja työkalujen ansioista tosielämän liiketoimintatilanteissa. Mm. luottoraja -ominaisuuden avulla voit hallita asiakkaan luottorajaa nyt tehokkaammin.

Kirjanpitomoduulin avulla voit nyt myös digitoida laskusi kokonaan helpottaaksesi laskujen hallintaa ja käsittelyä. Uudistuksia on tulossa myös erilaisiin raportteihin sekä alv-raportointiin

HENKILÖSTÖHALLINTO (HR)

Poissaolot

Odoon poissaololupien hallintasovellus antaa jatkossa mahdollisuuden määrittää kysyntäpiikkien päivät ja ajat, jolloin henkilökunnalla ei ole mahdollista anoa lomia tai vapaa-aikoja.


Hyväksyntäketju

Jatkossa on mahdollista määrittää useita eri hyväksyjiä. Esim. asiatarkastuksen voi tehdä lähin esimies ja lopullisen hyväksynnän yksikön johtaja.


Työntekijäraportit

Odoo 16 tarjoaa tilastoja ja raportteja henkilökunnan osaamisesta. Näihin on toki löytynyt CE-lisämoduuleita jo aiemmissakin versioissa. Odoo voi tallentaa ja antaa yksityiskohtaisia ​​tietoja koko työntekijän toimintaprosessista helppoa hallintaa ja työnkulun seurantaa varten. Työntekijöiden taitojen ja osaamisraporttien parempi hallinta helpottaa työntekijöiden  käyttöä heidän osaamisensa perusteella.

VARASTONHALLINTA 

Parannetut toimitustavat

Odoon versiossa 16 postitoimikoodien suodatinta on parannettu. Lisäksi toimittajille on mahdollisuus antaa yksityisiä toimitusohjeita kuten esimerkiksi ovikoodeja. 

Pakollinen jälkitoimitus

Odoon aiemmat versiot ovat mahdollistaneet jälkitoimituksen perumisen haluttaessa, ja tämä on johtanut joissain tapauksissa ongelmiin, kun jälkitoimitusvaihtoehtoa tarjottaessa tähän on vastattu kieltävästi. Odoon uudessa versiossa on mahdollista pakottaa aina hyväksymään jälkitoimitukset.


GS1-lavalaput

Versio 16 tukee nyt GS1-etikettejä sekä viivakoodeja, jossa siis kuvattu paketin sisältö, tuotteet, koko, määrät, painot.


Toimituserien automatisointi

Odoo 16 helpottaa ja automatisoi toimituseriä ja näille voidaan asettaa oletusarvoja operaatiotyypin mukaan. Toimituseriä voidaan myös rajoittaa tuoterivien, siirtojen tai painon mukaan.


Pakollinen skannaus

Jatkossa Odoo auttaa pitämään varaston ajan tasalla vaatimalla varastomiehiä skannaamaan tietyt tuotteet ennen kuin näiden siirrot voidaan hyväksyä. Tämä vähentää inhimillisiä virheitä.

 

TUOTANTO / VALMISTUS (MRP)


Tuotantotilausten jakaminen ja yhdistäminen 

Odoo 16 antaa mahdollisuuden jakaa tai yhdistellä tuotantotilauksia.


Tuotannon seuranta 

Mikäli Odoon tuotantotilaus on linkitetty alkuperäiseen myyntitilaukseen, myös asiakkaat voivat seurata tilauksen edistymistä vaiheittain Odoo portaalinäkymän kautta.


Tuotannon alihankintaportaali

Uusi versio mahdollistaa myös  alihankkijoille työsuoritteiden kirjaamisen suoraan portaalikäyttöliittymästä.

Kirjoita kommentti

Sinun on oltava kirjautunut sisään kirjoittaaksesi kommentin.