Palvelukuvaus

Palvelumme on kokonaisuus, joka sisältää vaatimusmäärittelyn, tehtävien suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttäjäkoulutuksen ohjelmiston käyttöön ja jatkuvan ylläpidon. Alla on kuvattu Odoo projektin eri vaiheita ja palveluita. Laajan Odoo toimituspaketin käyttöönotto voi sisältää muitakin tehtävävaiheita. Olemme myös tuotteistaneet kaikki toimitusmallimme.

Esiselvitys  

Toiminnanohjauksen käyttöönottoprojekti kannattaa aloittaa kartoittamalla tärkeimpiä kehityskohtia ja tiedostamalla mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Esiselvityksessä käydään läpi asiakkaan nykytila ja olemassaolevat IT-ratkaisut sekä suunnitellaan haluttu tavoitetila. Esiselvityksen avulla saadaan myös tarkempi hinta-arvio varsinaiselle toimitusprojektille.

Pilotointi  

Esiselvityksen jälkeen luomme tietokannan Odoo -palvelimelle ja laitamme "virrat päälle". Tässä vaiheessa voidaan myös tuoda perustiedot Odooseen (asiakkaat, toimittajat, tuotteet yms) muista järjestelmistä tai jos tietoja on vähän, ne voidaan syöttää käsin. Samalla tuleva pääkäyttäjä tutustuu sovelluksen käyttöliittymään ja voi tehdä huomioita muutostarpeista. Kokemus on osoittanut, että Odoo ratkaisua ei kannata "ylisovittaa" omaan tarpeeseen, vaan käyttöönotto tehdään ketterästi yleisesti hyväksi havaittuja toimintatapoja käyttäen (80/20 sääntö). Näin kalliiksi tulevat ja aikaavievät "sovitukset" minimoidaan ja Odoo saadaan nopeasti testikäyttöön.

Käyttöönotto  

Käyttöönotto tehdään, kun asiakas ja toimittaja yhdessä toteavat, että pilottiratkaisu on riittävästi testattu ja se halutaan ottaa laajempaan käyttöön. Tässä vaiheessa luodaan käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet kaikille Odoo -käyttäjille sekä pidetään loppukäyttäjäkoulutus. Käyttöönottovaiheessa käyttäjiltä saattaa tulla vielä muutostarpeita/toiveita, mutta tärkeintä on, että uuden ohjelmiston käyttö aloitetaan heti, jotta ihmiset sisäistävät uuden ohjelmiston osana päivittäistä toimintaa ja sopeutuvat yhtenäisiin toimintatapoihin. 

Asiakastuki ja ylläpitopalvelu  

Tavoitteemme on pitää pilvipalvelu käyttökunnossa 24/7, lukuunottamatta etukäteen ilmoitettuja lyhyitä huolto/päivityskatkoksia. Toteutunut SLA-taso on 99,98%. Ylläpitoon sisältyy jatkuva palvelinten valvonta, päivittäiset varmuuskopioinnit ja ajoittaiset tietoturvapäivitykset. Asiakastukemme palvelee normaalisti arkisin klo 9-17 (sähköposti, puhelin).